Meld dig til sammen med dine KU-kollegaer!

Du har mulighed for at tage en frivilligvagt sammen med nære kolleger.
Din afdeling eller dit institut kan tilmelde sig som gruppe og arbejde 2 timer i baren sammen.
I skal være en gruppe på 4-10 kolleger. Se antallet af frivillige, hver bar kræver i de forskellige tidsrum i skemaet nedenfor.

Tilmeld jer som gruppe ved at sende en mail til volunteer@kufestival.dk hvor der står:

1. Ønsket tidsrum og barnummer

2. Hvor mange I er

3. Kontaktperson for gruppens navn og KU-mailadresser på de tilmeldte

NB. antallet af frivillige pr. vagt kan som udgangspunkt ikke ændres.
De er tilpasset, så der både er plads i baren og at antal frivillige passer til den forventede travlhed på tidspunktet.


Vagter bliver tildelt efter først til mølle-princippet.

Vi kontakter kontaktpersonen, når vagterne er fordelt med besked om, hvilken vagt I har fået.

Vi kontakter jer i god tid inden festivalen med praktisk information om vagten, mødested,
kort over festivalplads og barer samt anden vigtig information. Efterfølgende vi I få tilsendt en evaluering.

Det er jeres ansvar at sikre, at I kan stille med det aftalte antal personer.

I tilfælde af sygdom/afbud kontakter I volunteer@kufestival.dk straks –
så forsøger vi at hjælpe med at finde flere frivillige
.